Rezultati prijemnih ispita za Početnički solfeggio Osnovne glazbene škole Makarska.

RB. Prezime Ime
1. Barbir Vujčić Lota
2. Barnjak Frane
3. Beroš Jašari Maro
4. Diak Gabrijela
5. Jones Emil
6. Kovačević Jure
7. Kuzmanić Lucija
8. Miloš Toni
9. Pivac Mihej
10. Popović Roza

Učenici se mogu upisati na Početnički solfeggio svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole i to do petka 6.rujna 2019.  u 12 sati. Ukoliko se do tada učenici ne upišu u školu smatrati ćemo da nisu zainteresirani za upis. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi.

Rezultati prijemnih ispita Vrgorac i Baška voda

Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda Osnovne glazbene škole MakarskaPodručni odjeli Baška Voda i Vrgorac

Prijemni ispit su položili učenici, te mogu upisati odjel koji im je odobren :

PO Baška Voda

RB. Prezime Ime Instrument
1. Ančić Nikola saksofon
2. Bartulović Margarita saksofon
3. Brkulj Matilda saksofon
4. Leko Antonio gitara
5. Lončar Roko gitara
6. Roso Stela klavir

PO Vrgorac

RB. Prezime Ime Instrument
1. Barbir Marta Matija gitara
2. Erceg Nina klavir
3. Ereš Antonio harmonika
4. Franković Noa flauta
5. Grljušić Ivano flauta
6. Hrstić Andrija sax
7. Mihaljević Ivo klavir
8. Šošić Petra gitara

Učenici se mogu upisati u 1 razred Osnovne glazbene škole svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole i to do petka 6.rujna 2019.  u 12 sati. Ukoliko se do tada učenici ne upišu u školu smatrati ćemo da nisu zainteresirani za upis. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi.

Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda

Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda Osnovne glazbene škole Makarska.

Prijemni ispit su položili učenici, te mogu upisati odjel koji im je odobren:

RB. Prezime Ime Instrument
1. Antunović Iva klarinet
2. Babić Roko Truba
3. Bajto Magdalena klavir
4. Barnjak Nika Klavir
5. Batinić Luka Udaraljke
6. Begić Jere Gabrijel Eufonij/trom
7. Bešker Ilija Truba
8. Bilokapić Lucija Gitara
9. Bošković Ivan klavir
10. Bošnjak Tanja Klavir
11. Brkić Nika klavir
12. Bušelić Mirta Klavir
13. Cvitanović Roko Eufonij/Tuba
14.  Čip Karlo Violina
15. Franić Ivan  Gitara
16. Glibota Ivan rog
17. Gojak Berto udaraljke
18. Jovanović Karlo Klavir
19. Juranović Ivana  Klavir
20. Kekez Židić Nedo Trombon
21. Klapirić Tomislav truba
22. Koprivnić Ana klavir
23. Kovačević Linda Klarinet
24.  Krivić Niko Trombon
25. Krivić  Rita violončelo
26. Lalić Lisa saksofon
27. Lalić Toma Saksofon
¸28.  Marjanović Nora Flauta
29.  Markusović Lena klavir
30.  Matutinović  Lucija klarinet
31. Mihaljević Marija klarinet
32. Mravičić Frano klavir
33. Nadaždin Nika Violončelo
34.  Nadaždin Lana Violina
35. Nemčić Vedrana klavir
36. Nižetić Lea Klavir
37. Pavlinović Dora Klavir
38. Pavlović Lučić Marko udaraljke
39.  Petrović Nina violina
40. Piplica Ivan gitara
41. Piplica  Petra flauta
42. Pivac  Reina Klavir
43. Pivac  Ante Trombon
44. Premeru Tonći truba
45. Primorac  Boris Truba
46. Radić Niko Truba
47. Raffanelli  Pjero Truba
48. Ravlić Marko Gitara
49. Selak Lorena rog
50. Sisarić Jakov gitara
51. Staničić Lana klavir
52. Stipičević Marija klavir
53. Sušac Tomislav udaraljke
54. Šarić Marija violina
55. Šarić Nikola Petar truba
56. Šarić Duje Gitara
57. Španjić Anđela Violina
58.  Talaja Lorena Violina
59. Tolj Karlo Saksofon
60. Ursić Luka Udaraljke
61. Varenina Frane Udaraljke
62. Vela Bartul rog
63. Vlaho Karlo klavir
64. Vodanović Gita klavir
65. Volkova Alisa klavir

Učenici se mogu upisati u 1 razred Osnovne glazbene škole svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi. 

Rezultati prijemnih ispita za 1. pripremne

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UČENIKE PRVOG PRIPREMNOG RAZREDA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA
U prvom ispitnom roku prijemni ispit položili su, i mogu upisati 1 pripremni razred Srednje glazbene škole, na odjelu Solo pjevanja učenici:

 1. Harčević Angelina
 2. Morović Lara
 3. Sikavica Nora

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UČENIKE 1 RAZREDA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA
U prvom ispitnom roku prijemni ispit položili su, i mogu upisati 1 razred Srednje glazbene škole učenici:

 1. Brigita Banović – odjel mandoline
 2. Ana Ivanišević – odjel oboe
 3. Marija Kaštelan – odjel violine
 4. Anda Lalić – odjel flaute
 5. Jelena Mandić – odjel oboe
 6. Ana Lucija Markotić – odjel flaute
 7. Šime Mateljak – odjel harmonike
 8. Natali Pešić – odjel gitare
 9. Jure Topić – odjel solo pjevanja
 10. Pavica Žamić – odjel saksofona

Svi učenici imaju se upisati u školsku 2019./2020. godinu do 22.8.2019.godine.

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU

Prijemni ispit za upis učenika u srednju glazbenu školu održati će se u utorak, 2. srpnja s početkom u 9:00 sati u prostorijama glazbene škole Makarska. Učenici su duži obaviti prijavu putem sustava upisi.hr. Ispit će se odvijati u 3 faze: 09:00 – 10:00 solfeggio (pismeni dio ispita) 10:00 – 11:00 prijemni ispit glazbene darovitosti …

Pročitaj višePRIJEMNI ISPIT ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU

POPIS UČENIKA UPISANIH U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

POPIS UČENIKA UPISANIH U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.     PREZIME I IME INSTRUMENT 1. Knezović Laura Klavir 2. Svaguša Matija Klavir 3. Jakir Ivana Klavir 4. Pirak Tamara Klavir 5. Šulenta Maria Klavir 6. Beroš Niko Klavir 7. Kozarić Ivan Klavir 8. Zukan Čović Nikola Petar Klavir 9. Bašković …

Pročitaj višePOPIS UČENIKA UPISANIH U 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE i 1. RAZRED PRIPREMNE GLAZBENE ŠKOLE

Glazbena škola Makarska Objavljuje N a t j e č a j za upis učenika u RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE ŠK. GOD. 2018./2019.  Nakon završene šestogodišnje osnovne glazbene škole ili dvogodišnje pripremne glazbene škole, moguć je nastavak školovanja u Srednjoj glazbenoj školi paralelno sa nekom drugom četverogodišnjom srednjom školom. kao cjelovito obrazovanje puni program glazbena …

Pročitaj višeNATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE i 1. RAZRED PRIPREMNE GLAZBENE ŠKOLE