Međunarodna natjecanja


Školska godina 2012./2013.


Kavadarci – Makedonija 2012.


Sara Romacflauta
Ivana Kovačevićflauta

1. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.


Maja Tomaševićflauta
Olivija Vjekoslava Tomasovićoboa
Maro Ricaklavir

1. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.


Ars Nova – Trst – Italija


Sara Romacflauta
Ivana Kovačevićflauta

1. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.


Maja Tomaševićflauta
Olivija Vjekoslava Tomasovićoboa
Maro Ricaklavir

1. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.


Međunarodno natjecanje gudača – Rudolf Matz, Čakovec


Marko Runtićviolina
Anna Runtićviolina (posebno zapažena)
Fruzsina Kovaczviolina (posebno zapažena)

Korepetitor: Mirna Barać, prof.
Nastavnik: Maja Eterović Sorić, prof.


38. Međunarodni susret harmonikaša Pula


Lea Gojakharmonika

 1 . nagrada APSOLUTNA POBJEDNICA

Nastavnik: Dalibor Boljun


Leon Rujak harmonika

 1. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun


Ante Selak

1. nagrada harmonika

Nastavnik: Dalibor Boljun


Međunarodno natjecanje harmonikaša Smederevo 2013.


Lea Gojakharmonika

 1 . nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun


Leon Rujak – harmonika

 1. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun


6. Svjetsko natjecanje harmonikaša Victoria – Canada


Ante Selakharmonika

1. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun


Međunarodno natjecanje Davorin Jenko – Beograd 2. 3. 2013.


Adam Gvozdenovićtruba (priznanje)

Korepetitor: Mirna Barać, prof.
Nastavnik: Mate Kalajžić, prof.


Stela Ivaniševićmandolina
Severin Filipovićklavir

2. nagrada


1. međunarodno natjecanje harmonikaša Aranđelovac – Srbija


Lea Gojakharmonika

1 . nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.


Leon Rujak harmonika

1 . nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.


Magdalena Šimić – harmonika

1 . nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.


Međunarodno natjecanje drvenih puhača Požarevac – Srbija 2013.


Olivija Vjekoslava Tomasovićoboa

1. nagrada

Korepetitor: Rozarija Samodol, prof.
Nastavnik: Ana Mandić, prof.


Sara Romac – flauta

3. nagrada

Korepetitor: Petra Šošić, prof.
Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.


Ivana Kovačević flauta

3. nagrada

Korepetitor: Petra Šošić, prof.
Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.