Obavijesti i upute za testiranje kandidata

Don Mihovila Pavlinovića 1,  21 300  M a k a r s k a  Tajništvo: + 21 611 048 //  678 241 Ravnatelj: + 21 678 711  OIB: 45540489568      ZABA HR 1223600001101229029 KLASA: 602-03/23-01/01   URBROJ: 2181-16/23-01-02 Makarska, 31.3.2023.      OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA; TAJNIK/TAJNICA 40 sati …

Pročitaj više

Natječaj za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska Tel: 021/611-048 e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr Klasa 112-07/23-01/02 Urbroj:2181-16/23-01/02 U Makarskoj 21.03.2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.,7.17. 68/18.,98/19 i 64/20) ), Glazbena škola Makarska raspisuje N A T J E Č A J za …

Pročitaj više

Ntječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska Tel: 021/611-048 e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr Klasa 112-07/23-01/01 Urbroj:2181-16/23-01/02 U Makarskoj 17.03.2023. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.,7.17. 68/18.,98/19 i 64/20) ), Glazbena škola Makarska raspisuje N A T J E Č A J za …

Pročitaj više

Natječaj za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKADon Mihovila Pavlinovića 1 MakarskaTel: 021/611-048e-mail: ured@gs-makarska.skole.hrKlasa 112-07/22-01/01Urbroj:2147-16/22-01/02U Makarskoj 26.10.2022. godineNa temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.,7.17. 68/18.,98/19 i64/20) ), Glazbena škola Makarska raspisuje N A T J E Č A Jza popunu radnih mjesta: nastavnik/ica flaute neodređeno nepuno radno vrijeme 11 …

Pročitaj više

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA  Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska  Tel: 021/611-048  e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr  Klasa 112-07/22-01/01  Urbroj:2147-16/22-01/02  U Makarskoj 22.10.2022. godine             Na temelju članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.,7.17. 68/18.,98/19 i 64/20) ), Glazbena škola Makarska raspisuje                                                N A T J E Č …

Pročitaj više