Dokumenti

Dokumenti

Statut Glazbene škole Makarska

Statutarna odluka

Godišnji plan rada 2022./2023.

Kurikulum 2022./2023.

Odluke:

Financijska izvješća:

Pravilnici i poslovnici:

Procedure: