Glazbenik instrumentalist

Glazbenik instrumentalist

 

razred

pripremna

srednja škola

 1.

 2.

 1.

 2.

 3.

 4.

predmet

broj sati tjedno

 temeljni predmet

 2

 2

 2

 2

 3

 3

 solfeggio

4

4

2

2

2

2

 harmonija  

2

2

1

1

 polifonija    

2

1

 povijest glazbe  

2

2

2

2

 glazbeni oblici    

1

1

 skupno muziciranje (1)

4

4

4

4

4

4

 komorna glazba    

2

2

 klavir obvezatno (2 i 3) 

1* 

1* 

1* 

1* 

1*

 korepeticija (4)

1* 

1* 

1* 

1*

1

1

UKUPNO

11

12

12

14

19

18

* deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.

  1. orkestar za puhače, a zbor za sve ostale učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II.s. komorna glazba). U pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
  2. klavir obvezatno nemaju učenici klavira
  3. učenici udaraljki i solo pjevanja imaju klavir obvezatno i u IV.s.
  4. korepeticija za gudače, puhače i udaraljkaše

Temeljni predmet struke:
klavir, harmonika, violina, gitara, mandolina, oboa, flauta, klarinet, saksofon, truba, trombon, tuba, eufonij, solo pjevanje, udaraljke, harmonija TO, orgulje