Glazbenik teorijski smjer

Glazbenik teorijski smjer

Srednja škola, 2013./2014.

razred

pr

srednja škola

1.

2.

1.

2.

3.

4.

 predmet

broj sati tjedno

 solfeggio

4

4

2

2

2

2

 harmonija

3

3

2

2

 polifonija

2

2

 povijest glazbe

2

2

2

2

 glazbeni oblici

1

1

 klavir obvezatno

2* 

2* 

2* 

2*

2

2

 zbor (1)

4

4

4

4

4

4

 izborno glazbalo

1

1

 partiture

1

1

 dirigiranje

1

1

 UKUPNO

10 

 10

14 

15 

17 

16 

* deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.
  1. orkestar za puhače, a zbor za sve ostale učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II.s. komorna glazba). U pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora