Koncert u Sarajevu

Muzička ŠkolaU ponedjeljak 28.travnja 2014. u Sarajevu, učenici Glazbene škole Makarska održali su zajednički koncert sa učenicima Muzičke škole Sarajevo. Našu školu predstavljali su učenici: Florian Tavić – bariton, Monika Beus – violina, Maro Rica – klavir, Deni Erceg – gitara i Lea Gojak – harmonika. Bio je to predivan izlet i druženje sa učenicima i nastavnicima iz Sarajeva. U planu je i potpisivanje sporazuma o prijateljstvu između Općine Stari grad – Sarajevo i Grada Makarske.