Nastavni plan općepbrazovnih nastavnih predmeta

Srednja škola, 2013./2014.

nastavni predmet

tjedni broj sati

 1.r.

2.r.

3.r. 

4.r.

 hrvatski jezik

4

4

3

3

 strani jezik (I.)

3

3

3

3

 strani jezik (II.)

2

2

2

2

 latinski jezik

1

1

 likovna umjetnost

1

1

1

1

 psihologija

2

 filozofija

2

 povijest

2

2

1

1

 geografija

1

1

 etika/vjeronauk

1

1

1

1

 informatička pismenost

1

1

1

1

 matematika

2

2

2

2

 tjelesna i zdravstvena  kultura

2

2

2

2

 UKUPNO

 20

 20

 18

 18

OPĆEOBRAZOVNE predmete učenici pohađaju u nekoj drugoj školi.