Natječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA
Don Mihovila Pavlinovića 1
MAKARSKA

Na osnovi čl. 107.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14.) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta:

  – nastavnik/ica mandoline 16 sati nastave tjedno do 31.08.2016. godine.
– nastavnk/ca flaute 10 sati nastave tjedno rad u područnom odjelu Vrgorac do
31.08.2016. godine
– nastavnik/ica trube 6 sati nastave tjedno rad u područnom odjelu Vrgorac do
31.08.2016. godine.
– nastavnik/ica roga 2 sata nastave tjedno do 31.08.2016. godine.
– nastavnik/ca klavira puna norma rad u područnom odjelu Vrgorac do 31.08.2016.
godine.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Natječaj je dana 13.04. 2016. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska
Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,
„Za natječaj“

Ravnatelj:
Željko Vlaho,prof.