NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA                                                                                                  Don Mihovila Pavlinovića 1                                                                                                              21300 MAKARSKA

Na osnovi čl. 107.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14.) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

– nastavnik/ca klavira puna norma na određeno vrijeme

– nastavnik/ca gitare puna norma na određeno vrijeme

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave. Natječaj je dana 26.01.2017. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                                                            Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska                                                                                                                     Don Mihovila Pavlinovića 1,                                                                                                                 21300 Makarska,                                                                                  „Za natječaj“

V.d. ravnatelja:                                                                                                                                                  Stipan Popović,prof.