Natječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA
Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska
Na osnovi čl. 107.st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14.) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta:

– nastavnik/ica klavira neodređeno puno radno vrijeme.
– nastavnik/ca mandoline neodređeno puno radno vrijeme.
– nastavnik/ca gitara neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac i P.o. B. voda.
– nastavnik/ica gitare 3 sata nastave tjedno neodređeno radno vrijeme rad u sr. školi.
– nastavnik/ica udaraljki neodređeno puno radno vrijeme.
– nastavnik/ca glazbene teorije određeno puno radno vrijeme.
– nastavnik/ica roga određeno nepuno radno vrijeme 5 sati nastave tjedno do dobivanja suglasnosti MZO-a.
– nastavnik flaute neodređeno radno vrijeme 10 sati nastave tjedno rad u P.o. Vrgorac.
– nastavnik/ica saksofona određeno nepuno radno vrijeme 7 sati nastave tjedno do dobivanja suglasnosti MZO-a.
– nastavnik/ica klavira neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac.
– nastavnik/ica klavira neodređeno nepuno radno vrijeme 15 sati nastave tjedno rad u P.o. Drvenik.
– nastavnik/ica klavira određeno nepuno radno vrijeme 2 sata korepetiranja tjedno rad u P.o. Vrgorac do dobivanja suglasnosti MZO-a.
– nastavnik trombona neodređeno nepuno vrijeme 12 sati nastave tjedno.
– nastavnik violončela određeno nepuno radno vrijeme 10 sati nastave tjedno do dobivanja suglasnosti MZO-a.
– nastavnik solo pjevanja određeno nepuno radno vrijeme 7 sati nastave tjedno do dobivanja suglasnosti MZO-a.
– nastavnik trube neodređeno nepuno radno vrijeme 4 sata nastave tjedno rad u P.o. Vrgorac.
– nastavnik trube određeno nepuno radno vrijeme 7 sati nastave tjedno rad u P.o. B. Voda.
– nastavnik oboe određeno nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno.
Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Natječaj je dana 13.10. 2017. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Glazbena škola Makarska
Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,
„Za natječaj“
Ravnatelj:
Ivan Srzić,prof.