NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Don Mihovila Pavlinovića 1

MAKARSKA

Na osnovi čl. 107.st.1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14.) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

        nastavnik/ica klavira rad u matičnoj školi na neodređeno puno radno vrijeme.

–    nastavnik/ica klavira na  neodređeno puno radno vrijeme rad u   područnom odjelu

Drvenik.

–    nastavnik/ca gitara na  neodređeno puno radno vrijeme  rad u matičnoj školi.

–    nastavnik/ica gitare  na neodređeno puno radno vrijeme rad u područnom odjelu u

Vrgorcu i Baškoj Vodi.

–    nastavnik/ica udaraljki 16 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.

–   nastavnik/ica trombona 9 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.

–   nastavnik/ica trube 8 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.

–   nastavnik/ica violine puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljskog.

 

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)

Rok za  podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Natječaj je dana 18.02. 2016. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Glazbena škola Makarska

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,

„Za natječaj“

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              Željko Vlaho,prof.