Obavijest o izboru kandidata

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21 300 M a k a r s k a
Tajništvo: + 21 611 048 // 678 241 Ravnatelj: + 21 678 711
OIB: 45540489568 ZABA HR 1223600001101229029

Makarska, 21.4.2023.

Obavijest o izboru kandidata

Temeljem Izvješća povjerenstva za izbor tajnika Glazbene škole
Makarska, na prijedlog ravnatelja škole, Školski odbor na svojoj 9.
sjednici održanoj 21.4.2023. godine u radni odnos na neodređeno
vrijeme primio je Mateu Jurković Andrijašević.

Predsjednik Školskog odbora
Glazbene škole Makarska

Jakov Batinović, prof.