Obavijest za testiranje kandidata

Makarska, 29.12.2023.
Klasa: 112-02/23-01/06
Ur.broj: 2181-16/23-01/15

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA- VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA, puno, neodređeno vrijeme.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta voditelja/ice računovodstva na puno, neodređeno vrijeme, objavljenog dana 14.12.2023. godine na Oglasnoj ploči te web stranicama HZZ-a i Glazbene škole Makarska, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju, kako će se testiranje (pisani dio) održati u utorak, 02.01.2024. godine s početkom u  9:00 sati u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Makarska na II katu., a usmeno testiranje će se održati u 10:00 sati u istoj dvorani.

Kandidatima će dodatno biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja putem e-mail adrese koju su bili dužni dostaviti u prijavi na natječaj. Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

 1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 
Ispit će se sastojati od dva dijela:

 1. Pismeni dio- poznavanje propisa (30 min.),
 2. Usmeni dio- poznavanje propisa (15 min).

-Izvori za pripremu provjere znanja:

 1. Zakon o proračunu (NN 144/21)
 2. Godišnji plan i program rada GŠ Makarska (nalazi se na poveznici:
  https://gs-makarska.hr/dokumenti/),
 3. Statut GŠ Makarska (nalazi se na poveznici: http://gs-
  makarska.hr/dokumenti/)

Kandidat na stavku pismenog testiranja može ostvariti ukupno 60 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na usmenom dijelu testiranja, a na kojem je maksimalan broj bodova 30, tako da maksimalan ukupan zbroj bodova iznosi 90. 

 1. PRAVILA TESTIRANJA 
  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
  2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
  3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate. 
  4. Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:  provjera znanja bitnih za rad voditelja/ice računovodstva. Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta. 
   Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red. Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 
  5. Kandidati će biti pozvani na usmeno testiranje redoslijedom prijave na natječaj u maksimalnom trajanju od 15 minuta.
  6. Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenoj i usmenoj provjeri znanja.
  7. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenoj i usmenoj provjeri znanja, a ravnatelj odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora. 

   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Željko Vlaho, v.d. ravnatelja
 2. Matea Jurković Andrijašević, tajnica školske ustanove
 3. Josip Paunović, voditelj računovodstva

v.d. ravnatelja
Glazbene škole Makarska

Željko Vlaho, prof.

DOSTAVITI:

 1. Web stranica škole,
 2. Pismohrana.