Osnovna škola

U osnovnu glazbenu školu mogu se upisati učenici u dobi od 7 do 9 godina (sa sedam godina mogu se upisati učenici koji su pohađali početnički solfeggio), a na pojedine instrumente ( trombon i tuba) do 11 godina. Osnovna glazbena škola traje 6 godina i učenici mogu odabrati sljedeće instrumente: klavir, violinu, gitaru, mandolinu, flautu, klarinet, obou, saksofon, trombon, trubu i tubu. Nastava instrumenata odvija se individualno, tako da je brzina usvajanja gradiva u potpunosti prilagođena djetetu.
Nastava teorijskih predmeta (solfeggio) odvija se u grupama od najviše 15 polaznika, a nastava skupnog muziciranja (zbor ili orkestar) u većim skupinama.

Participacija roditelja u opremanju programa plaća se u mjesečnim obrocima od 150,00 kn uplatnicom koja se dobije u školi, a prilikom upisa na početku svake školske godine uplaćuje se prva rata participacije u iznosu od 100,00 kn.

Škola nudi mogućnost posudbe određenog broja gudačkih i puhačkih instrumenata iz školske zbirke, uz mjesečnu participaciju od 70,00 kn.

NASTAVNI PLAN

Početnički solfeggio 2 nastavna sata tjedno

NASTAVNI PREDMET RAZRED
obvezni predmeti I. II. III. IV. V. VI.
temeljni predmet struke 2(30′) 2(30′) 2(30′) 2 2 2
solfeggio 2 2 2 2 2 2
skupno muziciranje 2(60′) 2(60′) 2(60′) 2(60′)
izborni predmeti
klavir obvezno 1(30′)
  1. Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir kao izborni predmet koji traje 30 minuta, a za skupno muziciranje – zbor ili orkestar – 60 minuta.
  2. Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba.
  3. Učenici puhačkih instrumenata pohađaju nastavu orkestra, a svi ostali učenici nastavu zbora.
  4. Klavir obvezno za učenike koji će nastaviti školovanje u srednjoj školi omogućuje se prema kadrovskim i prostornim mogućnostima te po odluci školskog odbora.

UPISI:

Prijave za upis u početnički solfeggio primati će se do kraja mjeseca svibnja 2014.

Prijemni ispit biti će u:

Četvrtak, 29.svibanj 2014. U 10:00 sati
Petak, 30.svibnja 2014. U 16:00 sati

Kod prijave potrebno je:

  1. ispuniti prijavnicu
  2. priložiti presliku rodnog lista ili domovnice  

Na prijamnom ispitu učenik mora otpjevati jednu pjesmicu po svom izboru i ponoviti zadani melodijsko – ritamski diktat (nije potrebno predznanje). 

Napomena: Mogućnost upisa na pojedino glazbalo ovisit će o trenutnom broju slobodnih mjesta.

Kod upisa potrebno je:

  1. ispuniti upisni list
  2. uplatiti prvu ratu participacije u iznosu od 150,00 kn  (uplata se vrši u školi)