Osnovna škola

Osnovna škola

U osnovnu glazbenu školu mogu se upisati učenici u dobi od 7 do 9 godina (sa sedam godina mogu se upisati učenici koji su pohađali početnički solfeggio), a na pojedine instrumente ( trombon i tuba) do 11 godina.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina i učenici mogu odabrati sljedeće instrumente:

 • klavir
 • violinu
 • gitaru
 • mandolinu
 • flautu
 • klarinet
 • obou
 • saksofon
 • trombon
 • trubu
 • tubu

Nastava instrumenata odvija se individualno, tako da je brzina usvajanja gradiva u potpunosti prilagođena djetetu.
Nastava teorijskih predmeta (solfeggio) odvija se u grupama od najviše 15 polaznika, a nastava skupnog muziciranja (zbor ili orkestar) u većim skupinama.

Participacija roditelja u opremanju programa plaća se u mjesečnim obrocima od 150,00 kn uplatnicom koja se dobije u školi, a prilikom upisa na početku svake školske godine uplaćuje se prva rata participacije u iznosu od 100,00 kn.

Škola nudi mogućnost posudbe određenog broja gudačkih i puhačkih instrumenata iz školske zbirke, uz mjesečnu participaciju od 70,00 kn.

NASTAVNI PLAN

Početnički solfeggio 2 nastavna sata tjedno

NASTAVNI PREDMETRAZRED
obvezni predmetiI.II.III.IV.V.VI. 
temeljni predmet struke2(30′)2(30′)2(30′)222 
solfeggio222222 
skupno muziciranje  2(60′)2(60′)2(60′)2(60′) 
izborni predmeti       
klavir obvezno     1(30′)
 1. Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir kao izborni predmet koji traje 30 minuta, a za skupno muziciranje – zbor ili orkestar – 60 minuta.
 2. Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba.
 3. Učenici puhačkih instrumenata pohađaju nastavu orkestra, a svi ostali učenici nastavu zbora.
 4. Klavir obvezno za učenike koji će nastaviti školovanje u srednjoj školi omogućuje se prema kadrovskim i prostornim mogućnostima te po odluci školskog odbora.

UPISI:

Prijave za upis u početnički solfeggio primati će se do kraja svibnja.

Termini prijemnih ispita bit će objavljeni na internetskoj stranici i društvenim mrežama škole.

Kod prijave potrebno je:

 1. ispuniti prijavnicu
 2. priložiti presliku rodnog lista ili domovnice  

Na prijamnom ispitu učenik mora otpjevati jednu pjesmicu po svom izboru i ponoviti zadani melodijsko – ritamski diktat (nije potrebno predznanje). 

Napomena: Mogućnost upisa na pojedino glazbalo ovisit će o trenutnom broju slobodnih mjesta.

Kod upisa potrebno je:

 1. ispuniti upisni list
 2. uplatiti prvu ratu participacije u iznosu od 150,00 kn  (uplata se vrši u školi)