Pavica Žamić

Učenik godine 2021./2022.

Pavica Žamić

Pavica Žamić redovna  je učenica 3. razreda I. gimnazije u Splitu i 3. razreda Srednje glazbene škole Makarska. Završila je Osnovnu glazbenu školu Josipa Hatzea u Splitu, pa iako Splićanka upisala je srednju školu u Makarskoj.  

U tri godine učenja saksofona u klasi prof. Marka Gerbusa, a školovanje joj je bilo ograničeno epidemijom covida,  osvojila je 1. nagradu na 60. državnim natjecanjima 2022. godine i 1. nagradu na regionalnom 58. državnom natjecanju kada državno natjecanje nije održano radi covida. Na natjecanju Davorin Jenko u Beogradu 2020.godine osvojila je 3. nagradu, a na 59. regionalnom natjecanju komornih sastava u Dubrovniku 2. nagradu u sastavu kvarteta drvenih puhača. 

Na Međunarodnom natjecanju puhača Varaždin u prosincu, 2021. osvojila je prestižnu 1. nagradu. Svirala je na bezbroj koncerata u školi i van nje. Usavršavala se kod profesora Gordana Tudora, Tomislava Žužak, Gorana Jurkovića, Diega Garcie Pliega i Viktora Nagya i svi zajedno sa njezinim nastavnikom predviđaju joj nastavak školovanja na jednoj od prestižnih europskih akademija. Potiče iz obitelji u kojoj su svi glazbenici.