Popis učenika koji su stekli pravo upisa u prvom roku školske godine 2021./2022. godine

Popis učenika koji su stekli pravo upisa u prvom roku školske godine 2021./2022. godine

POPIS UČENIKA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVOM ROKU ŠKOLSKE 2021./2022. GODINE

Pravo upisa u 1. razred Osnovne glazbene škole u matičnoj školi u Makarskoj imaju slijedeći učenici:

 1. Bešker Vice
 2. Bošković Niki
 3. Deak Valentino
 4. Đurić Mia
 5. Dobrović Mila
 6. Džaja Marta
 7. Govorko Gita
 8. Ivičević Danica
 9. Kondža Lana
 10. Kurtović Dina
 11. Lasić Niko
 12.  Letica Sisarić Livia
 13.  Maričić Pjer
 14.  Matešan Leona
 15.  Mendeš Lara
 16.  Mikulić Ivo
 17.  Mimica Lovre
 18.  Mudnić Pulje Sara
 19.  Panžić Petra Mila
 20.  Penović Mia
 21.  Perkov Tara
 22.  Pivac Roko
 23.  Protrka Tara
 24.  Radalj Marija
 25.  Svaguša Antonija
 26. Šimić Mia
 27. Vranješ Kate
 28. Zenčić Bepo

Pravo upisa u 1. razred OGŠ u Područnom odjelu u Baškoj Vodi imaju slijedeći učenici:

 1. Brnić Ivan
 2. Brnić Rita
 3. Carević Luka
 4. Danese Michele
 5. Kiković Petra
 6. Radojković Pina
 7. Ursić Ivor
 8. Ursić Dorijan

Pravo upisa u 1. razred OGŠ u Područnom odjelu u Vrgorcu imaju slijedeći učenici:

 1. Baletić Stipan
 2. Biskupović Lea
 3. Franković Sara
 4. Markotić Nikica
 5. Mihaljević Marta
 6. Rakušić Ante Matej
 7. Šeremet Nera

Pravo upisa u 1. razred OGŠ u Područnom odjelu u Drvenik / Gradac imaju slijedeći učenici:

 1. Giljević Lisa
 2. Grujičić Toma
 3. Mateljak Branko
 4. Mateljak Mia
 5. Musulin Valentino
 6. Nedić Laura
 7. Nedić Ivano
 8. Rastočić Ivano
 9. Rastočić Tonino

Drugi rok prijemnih ispita biti će krajem mjeseca kolovoza, a zainteresirani učenici mogu se prijaviti preko stranice https://gs-makarska.hr/upisi-glazbenu-skolu/ 

                                                                                        ravnatelj

                                                                         Glazbene škole Makarska

                                                                                Željko Vlaho, prof.