Predškolski uzrast

Početnički solfeggio održava se u večernjim satima, 2 sata tjedno po 45 minuta. Predviđen je za polaznike od 6-7 godina starosti. Djeca na početničkom solfeggiu uz igru usvajaju osnove glazbenih principa i upoznaju različite instrumente.

UPISI:

Prijave za upis u početnički solfeggio
primat će se početkom lipnja 2013. Točni termini upisa u šk. g. 2013./2014. bit će objavljeni naknadno.

Kod prijave potrebno je:

  1. ispuniti prijavnicu
  2. priložiti presliku rodnog lista ili domovnice

Za upis u početnički solfeggio nema prijamnog ispita već će biti upisano 30 učenika redoslijedom prijave.

Kod upisa potrebno je:

  1. ispuniti upisni list
  2. uplatiti prvu ratu participacije u iznosu od 100,00 kn (uplata se vrši u školi)