Procjena i vrednovanje kandidata

Makarska, 18.11.2019.

ZAPISNIK USMENOG DIJELA ISPITA

U POSTUPKU PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA

Na raspisani natječaj, pola nastavne norme nastavnika violine, javilo se pet kandidata i to: Kristina Visković, Valentin Štante, Damiano Cosimo D´Ambra, Jelena Kalajžić i Ozana Tikvica. 

U ponedjeljak 11.11.2019. svi kandidati su dobili poziv i program za ogledni sat planiran za subotu 16.11.2019. u 10:00 sati. Pismenom i usmenom dijelu ispita u postupku procijene i vrednovanja kandidata, pristupilo je dva kandidata i to Jelena Kalajžić i Damiano Cosimo D´Ambra.

Ime i prezime kandidata                               ČLANOVI ISPITNE  KOMISIJE 
 Predsjednik komisije Član komisije 1 Član komisije 2
Jelena Kalajžić 555
Damiano Cosimo D´Ambra323

Na osnovu oba dijela ispita jednoglasna je odluka da se za stalni radni odnos sa pola nastavne norme predloži nastavnica Jelena Kalajžić. 

Ravnatelj glazbene škole Makarska
Željko Vlaho, prof.