Rezultati prijemnih ispita Vrgorac i Baška voda

Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda Osnovne glazbene škole MakarskaPodručni odjeli Baška Voda i Vrgorac

Prijemni ispit su položili učenici, te mogu upisati odjel koji im je odobren :

PO Baška Voda

RB. Prezime Ime Instrument
1. Ančić Nikola saksofon
2. Bartulović Margarita saksofon
3. Brkulj Matilda saksofon
4. Leko Antonio gitara
5. Lončar Roko gitara
6. Roso Stela klavir

PO Vrgorac

RB. Prezime Ime Instrument
1. Barbir Marta Matija gitara
2. Erceg Nina klavir
3. Ereš Antonio harmonika
4. Franković Noa flauta
5. Grljušić Ivano flauta
6. Hrstić Andrija sax
7. Mihaljević Ivo klavir
8. Šošić Petra gitara

Učenici se mogu upisati u 1 razred Osnovne glazbene škole svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole i to do petka 6.rujna 2019.  u 12 sati. Ukoliko se do tada učenici ne upišu u školu smatrati ćemo da nisu zainteresirani za upis. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi.