Rezultati prijemnih ispita za Početnički solfeggio Osnovne glazbene škole Makarska.

RB. Prezime Ime
1. Barbir Vujčić Lota
2. Barnjak Frane
3. Beroš Jašari Maro
4. Diak Gabrijela
5. Jones Emil
6. Kovačević Jure
7. Kuzmanić Lucija
8. Miloš Toni
9. Pivac Mihej
10. Popović Roza

Učenici se mogu upisati na Početnički solfeggio svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole i to do petka 6.rujna 2019.  u 12 sati. Ukoliko se do tada učenici ne upišu u školu smatrati ćemo da nisu zainteresirani za upis. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi.