O srednjoj školi

Nakon završetka osnovne glazbene škole, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi. Srednja glazbena škola traje 4 godine (6 godina ako se pohađaju i dva pripremna razreda) i cilj joj je stjecanje srednje stručne spreme ovih zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik gitarist… itd. Najveći je dio nastave individualna nastava, dok je veličina grupa u skupnoj nastavi određena zahtjevima pojedinih predmeta. Učenici istodobno mogu pohađati bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu, a mugu se opredjeliti i za  glazbeno usmjerenje. Na našoj je školi moguće upisati sljedeće smjerove: klavir, orgulje, harmoniku, violinu, gitaru, mandolinu, flautu, obou, klarinet, saksofon, trubu,  trombon, tubu, teorijski smjer,  pjevanje i udaraljke. Učenici koji su u osnovnoj školi svirali klavir školovanje mogu nastaviti na klaviru, orguljama ili teorijskom smjeru. Učenici do 15 godina starosti koji glazbeno školovanje žele nastaviti na instrumentu koji nisu svirali u osnovnoj školi ili nemaju završenu osnovnu glazbenu školu, mogu upisati pripremne razrede srednje škole (ukupno dvije godine). Pripremni razredi postoje za obou, trubu, trombon, tubu, udaraljke, pjevanje i teorijski odjel. Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda. Za upis u I. pripremni razred srednje škole nije potrebno predznanje već se polaže audicija kojom se provjeravaju glazbene sposobnosti (sluh, glazbeno pamćenje i ritam).