Uprava škole

Uprava škole

Ravnatelj savjetnik: Željko Vlaho, prof.

Tajnica: Matea Jurković Andrijašević

Računopolagateljica: Silvana Škrabić

Školski odbor

  • Jakov Batinović – predsjednik
  • Petra Šošić
  • Martin Andrijašević
  • Rozarija Samodol
  • Antonija Glavina
  • Katarina Kostanić
  • Davor Mravičić