1. međunarodno natjecanje mladih mandolinista – rezultati

natjecanje

Makarska 22. i 23. 02. 2014.

 REZULTATI NATJECANJA:

Solisti, I kategorija

Ime i prezime

Nastavnik

Ocjena

Nagrada

1. Rene Borić Nataša Balyk 94,00 I
2. Deni Klen Nataša Balyk 91,00 I
3. Tanja Puharić Stela Ivanišević 87,30 II
4. Sara Brmota Nataša Balyk 81,60 II
5. Hana Klačnik Nataša Balyk 81,30 II
6. Tabea Marinović Ivana Kenk Kalebić 81,00 II
7. Antonio Šulenta Stela Ivanišević 80,00 II
8. Kristina Anđelić Ivana Kenk Kalebić 78,60 III
9. Brigita Banović Sandra Katunarić 78,60 III
10. Ana Mlačić Ivana Kenk Kalebić 76,00 III
11. Ivana Bojčić Ivana Kenk Kalebić 75,00 III
12. Ante Paladin Sandra Katunarić 72,00 III

Solisti, II kategorija

Ime i prezime

Nastavnik

Ocjena

Nagrada

1. Zrinka Bakić Ivana Kenk Kalebić 94,66 I
2. Lucija Botica Ivana Kenk Kalebić 94,00 I
3. Davor Krkljuš Ivana Kenk Kalebić 93,66 I

Solisti, III kategorija

Ime i prezime

Nastavnik

Ocjena

Nagrada

1. Maksimilijam Borić Ugo Orlandi 93,66 I

Komorni sastavi, II kategorija

Ime i prezime

Nastavnik

Ocjena

Nagrada

1. Zrinka Bakić (mandolina)Ivan Šćepanović  (gitara) Ivana Kenk Kalebić

91,00

I

2. Zrinka Bakić (mandolina)Josipa Grgat (mandolina)

Lucija Botica (mandola)

Davor Krkljuš (mandoloncello)

Ivana Kenk Kalebić

90,30

I

Komorni sastavi, III kategorija

Ime i prezime

Nastavnik

Ocjena

Nagrada

1. Chiara Lijoi (mandolina)Dea Škorić (mandolina) Ugo Orlandi

96,00

I

2. Stela Ivanišević (mandolina)Maksimilijan Borić (mandolina)

Sandra Katunarić (mandola)

Dea Škorić (mandoloncello)

Ugo Orlandi

95,00

I

Članovi Komisije:

Ugo Orlandi – Predsjednik

Vlado Sunko

Stipan Popović