Državna natjecanja 2013./2014.

Državno natjecanje komornih sastava

Opatija, prosinac 2013.

 • Ivana Kovačević – flauta
 • Sara Romac – flauta
  2. nagrada

Nastavnik: Jasenka Markov Anterić, prof.

Regionalni dio 52. državnog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa

 • Ivana Kovačević – flauta
  1. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.
Klavir: Petra Šošić

 • Sara Romac – flauta
  1. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.
Klavir: Petra Šošić

 • Maja Tomašević – flauta
  1. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.
Klavir: Petra Šošić

 • Olivija V. Tomasović – oboa
  1. nagrada

Nastavnik: Ana Mandić, prof.
Klavir: Rozarija Samodol, prof.

 • Anna Runtić – violina
  1. nagrada

Nastavnik: Maja Eterović Marinić, prof.
Klavir: Mirna Barać, prof.

 • Monika Beus – violina
  1. nagrada

Nastavnik: Tanja Čudina, prof.
Klavir: Rozarija Samodol, prof.

 • Leon Rujak – harmonika
  1. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

 • Lea Gojak – harmonika
  1. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

 • Marta Vukasović – oboa
  2. nagrada

Nastavnik: Ana Mandić, prof.
Klavir: Rozarija Samodol, prof.

 • Ivan Siciliani – klarinet
  2. nagrada

Nastavnik: Dražen Bogdanović, prof.
Klavir: Hana Vlaho, prof.

 • Marko Runtić – violina
  2. nagrada

Nastavnik: Nensi Marunica, prof.
Klavir: Rozarija Samodol, prof.

 • Ante Selak – harmonika
  2. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

 • Jure Topić – truba
  2. nagrada

Nastavnik: Mate Kalajžić, prof.
Klavir: Mirna Barać, prof.

 • Lucija Dujmović – klarinet
  2. nagrada

Nastavnik: Mislav Norac, prof.
Klavir: Mirna Barać, prof.

 • Tereza Srzić – flauta
  3. nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.
Klavir: Petra Šošić

 • Anet Žderić – klarinet
  priznanje

Nastavnik: Mislav Norac, prof.
Klavir: Mila Žderić, prof.

52. državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

Zagreb – Samobor -Velika Gorica – Primošten

 • Ivana Kovačević – flauta
  2.nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.
Klavir: Petra Šošić

 • Sara Romac – flauta
  2.nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.
Klavir: Petra Šošić

 • Maja Tomašević – flauta
  2.nagrada

Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.
Klavir: Petra Šošić

 • Olivija V. Tomasović – oboa
  2. nagrada

Nastavnik: Ana Mandić, prof.
Klavir: Rozarija Samodol, prof.

 • Anna Runtić – violina
  2. nagrada

Nastavnik: Maja Eterović Marinić, prof.
Klavir: Mirna Barać, prof.

 • Monika Beus – violina
  1. nagrada

Nastavnik: Tanja Čudina, prof.
Klavir: Rozarija Samodol, prof.

 • Leon Rujak – harmonika
  2. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

 • Lea Gojak – harmonika
  3. nagrada

Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.