GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA – FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA
MAKARSKA
RKP:12331

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 12-2017.g.

Stanje novčanih sredstava 01.01.2017.g…………………941 kn
Stanje novčanih sredstava 31.12.2017.g…………………23.958 kn
– Ukupni prihod 2017.g./aop 001 PR-RAS/………………5.972.329 kn
Tekuće pomoći iz prorač.koji im nije nadležan
/ aop 064/………………………4.475.591 kn
Kamate/aop 074/………………………………………………………………………………3 kn
Prihodi iz nadležnog proračuna /aop130/………………1.124.286 kn
Prihod od školarina /aop105/……………………………………………372.449 kn

– Ukupni rashodi 2017.g./aop 630 PR-RAS/……………5.936.367 kn
– Manjak prihoda preneseni /aop285/………………………33.167 kn
– Višak prihoda 2017.g./aop 635 PR-RAS/………………2.795 kn
.
Podmirene su obveza 31.12.2016. u iznosu 34.106 kn/Županijski proračun/
Nepodmirene obveze 31.12.2017. u iznosu 22.695 kn odnose se na naknade
za prijevoz /Županijski proračun/.

PRORAČ.GŠ_MAK.2017