Koncert u Galeriji Meštrović

Galerija Meštrović

U nedjelju 27.travnja 2014. u 11:00 sati učenici Glazbene škole Makarska održali su koncert u Galeriji Meštrović u Splitu u sklopu ciklusa koncerata “Umjetnost bez granica”.

Svirali su učenici:
Sara Romac – flauta, Marija Filipović – klavir, Marta Vukasović – oboa, Lea Gojak – harmonika, Monika Beus – violina, Deni Erceg – gitara, Olivia Vjekoslava Tomasović – oboa, a pjevao je i Florian Tavić – bariton.

Korepetirali su nastavnice Rozarija Samodol, i Hana Vlaho, a program su priredili nastavnici:
Hana Vlaho, Ana Mandić, Jasenka Markov Anterić, Dalibor Boljun, Tanja Čudina, Stipan Popović i Božo Župić.

Pokrovitelji koncerta bili su Ured državne uprave Splitsko – dalmatinske županije i HRT.