Obavijest za učenike 1. i 2. razreda pripremne škol

Učenici 1. i 2. razreda pripremne škole dužni su se javiti prof. Slavici Noli                         (mob. 098 1849 855 ) za dogovor za raspored nastave solfeggia (osim onih koji su završili osnovnu glazbenu školu ).

Učenici 1. razreda pripremne škole od 2. polugodišta i učenici 2. razreda pripremne cijelu školsku godinu dužni su pohađati nastavu zbora ili komorne glazbe.

Svi učenici 2. razreda pripremne škole dužni su pohađati nastavu klavira.