Prijemni ispit Solfeggio

Prijemni ispit iz Solfeggia za 1. razred srednje škole

Instrumentalisti
Pismeni dio = 30 bodova

 1. jednoglasni meloritamski diktat s alteracijama: 16 bodova ( 1 točan takt = 4 boda )
 2. ritamski diktat: 14 bodova ( 1 točan takt = 3,5 boda )
  Usmeni dio = 30 bodova
 3. intoniranje meloritamskog primjera s alteracijama: 8 bodova ( 1 točan takt = 1 bod )
 4. izgovor ritamskog primjera neutralnim slogom ( ”na” ) ili ritamskim slogovima uz kucanje: 4 boda
  ( 1 točan takt = 1 bod )
 5. intervali: – teoretski: 2 boda ( 2 točna = 2 boda )
 • slušno prepoznavanje: 2 boda ( 2 točna = 2 boda )
 1. trozvuci: – teoretski: 3 boda ( 3 točna = 3 boda )
 • slušno prepoznavanje: 3 boda ( 3 točna = 3 boda )
 1. D 7 – kord i obrati: – teoretski: 1 bod ( 1 točan = 1 bod )
 • slušno prepoznavanje: 1 bod ( 1 točan = 1 bod )
 1. ljestvice (teoretski): 1 durska i 1 molska: 2 boda (2 točna = 2 boda)
 2. mnogostranost durskoga, molskoga, smanjenoga i povećanoga kvintakorda: 4 boda (4 točna = 4 boda)

Teoretičari
Pismeni dio = 55 bodova

 1. 1 – glasni meloritamski diktat s alteracijama: 8 bodova ( 1 točan takt = 2 boda )
 2. 1 – glasni meloritamski diktat sa modulacijom: 8 bodova ( 1 točan takt: 2 boda )
 3. ritamski diktat: 14 bodova ( 1 točan takt = 3,5 boda )
 4. test iz teorije ( intervali, trozvuci, D 7 i obrati, ljestvice, mnogostranost kvintakorada ): 25 bodova
  Usmeni dio = 55 bodova
 5. intoniranje meloritamskog primjera s alteracijama: 16 bodova ( 1 točan takt = 1 bod )
 6. intoniranje meloritamskog primjera sa modulacijom: 16 bodova ( 1 točan takt = 1 bod )
 7. izgovor ritamskog primjera neutralnim slogom ( ”na” ) ili ritamskim slogovima uz kucanje: 4 boda
  ( 1 točan takt = 1 bod )
 8. slušno prepoznavanje intervala: 5 bodova ( 1 točan = 1 bod )
 9. slušno prepoznavanje trozvuka: 6 bodova ( 1 točan = 1 bod )
 10. slušno prepoznavanje dominantnoga septakorda i obrata: 4 boda ( 1 točan = 1 bod )
 11. mnogostranost durskoga, molskoga, smanjenoga i povećanoga kvintakorda: 4 boda ( 4 točna = 4 boda )