Rezultati prijemnih ispita za 1 razred OGŠ Makarska

Na osnovu prijemnih ispita provedenih u mjesecu lipnju i kolovozu 2016.godine 1 razred Osnovne glazbene škole u Makarskoj mogu upisati:

1 ANTONINI LAURA violina
2 BAŠKOVIĆ IVA klarinet
3 BOLANČA SARA klarinet
4 CAREVIĆ SNJEŽANA violončelo
5 ČOVIĆ PETRA JANA flauta
6 DŽAJA KATARINA klarinet
7 DŽAJA MARKO udaraljke
8 ERCEG IVANA gitara
9 ERCEG MATEJ mandolina
10 GLUMAC BARTUL gitara
11 GRUBIŠA MIA gitara
12 IBRAHIMKADIĆ LEILA klavir
13 IVANAC ANTE gitara
14 JOVIĆ MANUEL harmonika
15 JOVIĆ PETRA violončelo
16 KNEZOVIĆ ANTE udaraljke
17 KRISTIĆ KORINA gitara
18 LETICA SISARIĆ ENZO saksofon
19 MARIĆ ANTEA harmonika
20 MARIJANČEVIĆ ANTEA MARIJA violina
21 MARINOVIĆ IVA violončelo
22 MILOŠ ROKO klavir
23 MILUNOVIĆ ANJA klavir
24 MRAVIČIĆ MARINA violina
25 PAŠALIĆ SARA violončelo
26 PAUNOVIĆ FRANKA SOFIA klavir
27 PAVLINOVIĆ PAVE saksofon
28 PRIBISALIĆ ELA klarinet
29 PRLAC PETRA violončelo
30 PROTRKA GEA flauta
31 RADALJ MATEJ truba
32 RAJČEVIĆ LORENCO gitara
33 RAVLIĆ ANTE KAROL trombon
34 RIBIČIĆ MAJA mandolina
35 ROSO ANTE gitara
36 SELAK MATEA klarinet
37 SRZIĆ LUKA udaraljke
38 STRMAN LANA klavir
39 ŠAPIT LEA udaraljke
40 ŠIMIĆ LAURA klavir
41 ŠUMELJ KLARA gitara
42 TALAJA ELENA flauta
43 URSIĆ TOMA gitara
44 VITLIĆ PETRA klavir
45 VOLAREVIĆ TEROVIĆ LOLA truba
46 VUJATOVIĆ ANA flauta
47 VUKOVIĆ LAURA klavir
48 ŽUPAN PAOLA klavir
49 ROSO IVAN trombon

Potrebna dokumentacija:

Upisnica, rodni list, domovnica, 150,00 kuna za upis.