Vremenik školske godine 2019./2020. za maturante

Petak, 27. 03. Rok za prijavu obrane završnog rada – ljetni rok
Četvrtak, 04. 05. Rok za prijavu predmetnih i razrednog ispita – završni razred
Srijeda, 06. 05. Početak provedbe godišnjih, predmetnih i razrednog ispita za učenike  završnog razreda
Srijeda, 22. 05. Zadnji dan nastave učenicima završnog razreda
Četvrtak, 28. 05. Početak provedbe dopunskog rada za učenike završnog razreda
Četvrtak, 04. 06. Provjera znanja nakon dopunskog rada za završni razred
Petak, 05. 06. Zadnji dan prijave obrane završnoga ispita
Početak provedbe obrane završnog rada – instrumentalisti
Ponedjeljak, 08. 06. Anastazija Šimunović – klavir – maturalni koncert
Utorak, 09. 06. Anet Žderić – klarinet – maturalni koncert
Ponedjeljak, 15. 06. Mak Vranješ – saksofon – maturalni koncert
Utorak 16. 06. Bukovac Ante – gitara – maturalni koncert
Utorak 16. 06. Matej Grepo – gitara – maturalni koncert
Petak, 26. 06. Marko Runtić – violina – maturalni koncert
Petak, 03. 07. Rok za prijavu obrane i protokoliranje završnog rada – jesenski rok
Srijeda, 08. 07. Podjela svjedodžbi učenicima završnog razreda
Srijeda, 15. 07. Rok za prigovore
Ponedjeljak, 20. 07. Konačna objava rezultata