ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD PARTICIPACIJE RODITELJA UČENIKA

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA KLASA: 612-03/20-02/01 URBROJ: 2147-16/20-02-01 Makarska, 02.lipnja 2020godine             Na temelju članka 24. Stavka 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju NN 130/11, Školski odbor Glazbene škole Makarska na svojoj sjednici održanoj dana 02. lipnja 2020. godine donio je: ODLUKU o oslobađanju od participacije roditelja učenika O b r a z l o ž e …

Pročitaj više

ODLUKA O UPISU U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE UŠKOLSKOJ GODINEI 2020./2021.

Obavještavamo vas da je dana 27. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama, broj 62/2020, objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., čiji je sastavni dio i struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda. Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html