Rezultati prijemnih ispita – Makarska

Rezultati prijemnih ispita za matičnu osnovnu glazbenu školu u Makarskoj Nakon provedenog drugog kruga prijemnih ispita, za upis polaznika u 1. razred osnovne glazbene škole u matičnoj školi u Makarskoj, istu mogu upisati slijedeći učenici: RB. Prezime Ime Instrument 1. Babić Petra Flauta 2. Bogdanović Jere Udaraljke 3. Bratim Lana Klavir  4.  Čović Ana Klarinet …

Pročitaj više

PRAVILNIK O PLAĆANJU PARTICIPACIJE ZA UČENIKE GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA

oglasna ploca

Članak 3. Participaciju plaćaju svi učenici ( roditelji odnosno staratelji ) osim učenika srednje glazbene škole koji pohađaju samo srednju glazbenu školu ( koji su glazbeno usmjereni ). Participacija se plaća 1.650,00 kuna ( 150,00 kn upis i 150,00 kuna X 10 mjeseci ) jednokratno ili u tri rate ( 550,00 kuna ) tijekom školske godine i to: 1.    rata do 1.9. …

Pročitaj više

Obavijest za roditelje i sve druge posjetitelje Glazbene škole Makarska

oglasna ploca

                        KLASA: 602-03/21-01/01  URBROJ: 2147-16/21-01-02 Makarska, 14.11.2021.      OBAVIJEST ZA RODITELJE I SVE DRUGE POSJETITELJE                          GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi …

Pročitaj više

Odluka o oslobađanju od participacije roditelja učenika

oglasna ploca

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA KLASA: 612-03/20-02/01 URBROJ: 2147-16/20-02-01 Makarska, 02.lipnja 2020godine             Na temelju članka 24. Stavka 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju NN 130/11, Školski odbor Glazbene škole Makarska na svojoj sjednici održanoj dana 02. lipnja 2020. godine donio je: ODLUKU o oslobađanju od participacije roditelja učenika O b r a z l o ž e …

Pročitaj više

Odluka o upisu u 1. razred srednje škole 2020./2021.

Obavještavamo vas da je dana 27. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama, broj 62/2020, objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., čiji je sastavni dio i struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda. Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html