Dopunski rad i popravni ispiti

fav

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Na svojoj sjednici održanoj 11.lipnja 2015. nastavničko vijeće donijelo je odluku da dopunski rad traje 10 nastavnih sati nakon kojeg će se, u skladu sa nastavnim planovima i programima, održati komisijski ispiti.

Dopunski rad i ispiti održat će se u vremenu od 23. do zaključno 30. lipnja 2015. Komisijski ispit održati će se 1.07.u 10:00 sati.

Učenici su obvezi dolaziti na organiziranu nastavu dopunskog rada. Učenici koji ostvare pozitivnu ocjenu nakon dopunskog rada UPIS imaju u četvrtak, 2.srpnja 2015. 10:00 sati.

Učenici koji ne ostvare pozitivnu ocjenu nakon produženog rada upućuju se na popravni ispit u jesenskom roku. POPRAVNI ISPIT u jesenskom roku učenici moraju prijaviti do petka, 21. Kolovoza 2015. na obrascu koji mogu uzeti u tajništvu škole.

Popravni ispiti u jesenskom roku održat će se u ponedjeljak, 24. kolovoza 2015. od 10:00do 12:00sati, a upisi istoga dana od 14:00 do 15:00sati.

Učenici koji se nisu upisali u zadanim rokovima, smatrat će se da su odustali od školovanja u našoj ustanovi, a na njihovo mjesto upisat će se novi učenici u I. razred osnovne škole.