NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA                                                                                    Don Mihovila Pavlinovića 1                                                                                              MAKARSKA

 

Na osnovi čl. 107.st.1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14.) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta   

 

  •      nastavnik/ica udaraljki neodređeno puno radno vrijeme
  •      nastavnik/ica  gitare  neodređeno  radno vrijeme 5 sati nastave tjedno
  •      nastavnik/ica roga  3 sata nastave tjedno do  31.08.2017.
  •          nastavnik/ica flaute 7 sati nastave tjedno na neodređeno  radno vrijeme  rad u P.O. Vrgorac.      
  •      nastavnik/ica solo pjevanja  7 sati nastave tjedno na određeno nepuno   radno vrijeme do 31.08.2017.
  •      nastavnik/ica trube 3 sata  nastave tjedno   na određeno nepuno radno vrijeme do 31.08.2017.
  •         nastavnik trombona 12 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.
  •       nastavnik/ca mandoline 20 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.
  •          nastavnik/ca saksofona 7 sati nastave tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2017.

 

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.                                                                                                                   Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)                                                                                                                             Rok za  podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.                                                                          Natječaj je dana 24.03.2017. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.                                                                                                                  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska                                                                                                  Don Mihovila Pavlinovića 1,                                                                                           21300 Makarska,                                                                                                                     „Za natječaj“

 

                                                                                                      Ravnatelj:

  Ivan Srzić, prof.