Obavijest i upute o testiranju kandidata

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21 300 M a k a r s k aTajništvo: + 21 611 048 // 678 241 Ravnatelj: + 21 678 711 OIB: 45540489568 ZABA HR 1223600001101229029KLASA: 112-07/23-01/04URBROJ: 2181-16/23-01/12Makarska, 04.09.2023. OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA- NASTAVNIK/CA VIOLONČELA, 26 sati tjedno, neodređeno vrijeme. Povjerenstvo za …

Pročitaj više

Natječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKAOIB: 45540489568Don MihovilaPavlinovića 1,21 300 M a k a r s k aTajništvo: 021 611 048e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr Klasa: 112-07/23-01/05Ur.broj: 2181-16/23-01/02Makarska, 23. kolovoza 2023.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Glazbena škola …

Pročitaj više

Natječaj za popunu radnih mjesta

chairs in a classroom

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKAOIB: 45540489568Dan Mihovila Pavlinovića 1,21300 MakarskaTajništvo: 021 611 048e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr Klasa: 112-07/23-01/04Ur.broj: 2181-16/23-01/02Makarska, 17. kolovoza 2023.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Glazbena škola Makarska raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta: …

Pročitaj više

Obavijest o izboru kandidata

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21 300 M a k a r s k aTajništvo: + 21 611 048 // 678 241 Ravnatelj: + 21 678 711OIB: 45540489568 ZABA HR 1223600001101229029 Makarska, 21.4.2023. Obavijest o izboru kandidata Temeljem Izvješća povjerenstva za izbor tajnika Glazbene školeMakarska, na prijedlog ravnatelja škole, Školski odbor na svojoj 9.sjednici održanoj 21.4.2023. …

Pročitaj više

Obavijesti i upute za testiranje kandidata

Don Mihovila Pavlinovića 1,  21 300  M a k a r s k a  Tajništvo: + 21 611 048 //  678 241 Ravnatelj: + 21 678 711  OIB: 45540489568      ZABA HR 1223600001101229029 KLASA: 602-03/23-01/01   URBROJ: 2181-16/23-01-02 Makarska, 31.3.2023.      OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA; TAJNIK/TAJNICA 40 sati …

Pročitaj više