Obavijest o rezultatu natječaja

Glazbena škola Makarska

21300 Makarska, Don M. Pavlinovića 1

Tel. / faks: (021) 611-048

Klasa:112-07/21-01/1

Urbroj:2147-16/21-01-01

Obavijest o rezultatu natječaja

Temeljem članka 114.stav.1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH br. 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), temeljem članka 24. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska a nakon provedenog Natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog dana 22.03.2021. na oglasnoj ploči HZZ-e Ispostava Makarska, mrežnoj stranici HZZ-e, oglasnoj ploči Glazbene škole i mrežnim stranicama Glazbene škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora radni odnos zasnovali su slijedeći kandidati:

– truba neodređeno o puno radno vrijeme– Adam Gvozdenović

– klavir određeno do 31.08.2021. – Mirando Ursić

–  gitara određeno do 31.08.2021.  – Tomislav Kalebić

– klavir P.o. Vrgorac određeno do 31.08.2021. – Mila Žderić

– mandolina neodređeno puno-Dea Škorić

Ostala radna mjesta su nepopunjena te će biti raspodjljena nastavnicima već zaposlenim u školi kao vanjski suradnici temeljem Ugovora o djelu.

Vanjski suradnici

  • Violončelo  14 sati tjedno do 30.06.2021.-Viktoriya Sklyyarenko
  • Flauta P.o. Vrgorac 11 sati tjedno do 30.06.2021-Maja Tomašević
  • Trombon 10 sati tjedno do 30.06.2021.-Tea Bašković
  • Klavir 15 sati tjedno do 30.06.2021-Snježana Verunica

                                                                                                    ravnatelj:

                                                                                                    Željko Vlaho, prof.