Obavijest za roditelje i sve druge posjetitelje Glazbene škole Makarska

                       

KLASA: 602-03/21-01/01 

URBROJ: 2147-16/21-01-02

Makarska, 14.11.2021.     

OBAVIJEST ZA RODITELJE I SVE DRUGE POSJETITELJE

                         GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (u daljnjem tekstu: Odluka Stožera civilne zaštite) od 12. studenoga 2021. godine (Klasa: 810-06/20-07/7, Urbroj:511-01-300-274521) te Odluci o imenovanju osoba zaduženih za obavljanje uvida u valjanost EU digitalnih COVID potvrda, odnosno drugih odgovarajućih dokaza ili rezultata testiranja na virus SARS-CoV-2 obavještavamo sve osobe koje žele ući u prostorije Glazbene škole Makarska:

– roditelje,
– osobe u pratnji učenika,
– stranke,
– dobavljače te
– sve ostale osobe koje bi, iz bilo kojeg razloga, mogle imati namjeru ući u prostorije Škole, da sve dok ne prestane potreba za posebnim sigurnosnim mjerama uvedenim zbog pandemije COVIDA-19, ne ulaze u Školu, osim u slučaju ako je to neophodno potrebno, u kojem slučaju dolazak valja prethodno najaviti telefonom ili putem e-maila.

Ova obavijest ne odnosi se na:
– zaposlenike i vanjske suradnike koji djeluju pri Školi,
– učenike GŠ Makarska, te
– osobe koje dovode u Školu učenike s posebnim potrebama.

Svi koji ne pripadaju ovim kategorijama, a iz opravdanih razloga moraju ući u prostorije GŠ Makarska, dužni su, u skladu s gore navedenim Odlukama, prilikom ulaska predočiti ovlaštenom zaposleniku Škole valjane dokaze da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19. Od ovoga su, u skladu s člankom VII. Odluke Stožera civilne zaštite RH, izuzeti učenici Škole, osobe mlade od 16 godina, osobe koje dovode u Školu učenike s posebnim potrebama te osobe koje liječničkom potvrdom dokazuju da kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv bolesti COVID-19.

Radi kontrole radnika prilikom ulaska u službene prostorije Poslodavac je ovlastio slijedeće radnike, a pročelnike odjela:

  1. Ivan Srzić
  2. Stipan Popović
  3. Dražen Bogdanović
  4. Hana Vlaho
  5. Nensi Marunica

                                                                                        Ravnatelj

                                                                         Glazbene škole Makarska

                                                                                  Željko Vlaho, prof.