PRAVILNIK O PLAĆANJU PARTICIPACIJE ZA UČENIKE GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA

Članak 3.

Participaciju plaćaju svi učenici ( roditelji odnosno staratelji ) osim učenika srednje glazbene škole koji pohađaju samo srednju glazbenu školu ( koji su glazbeno usmjereni ). Participacija se plaća 1.650,00 kuna ( 150,00 kn upis i 150,00 kuna X 10 mjeseci ) jednokratno ili u tri rate ( 550,00 kuna ) tijekom školske godine i to:

1.    rata do 1.9. u godini upisa u razred

2.    rata do 31.1. u godini završetka razreda

3.    rata do 31.5. u godini završetka razreda

                                  Članak 4.

Posebno se plaća participacija za korištenje školskog instrumenta. Visina participacije je 20% mjesečnog iznosa participacije (30,00 kuna)

Članak 6.

Popust prilikom plaćanja participacije u visini od 50% ima drugo dijete iz iste obitelji. Treće dijete ( kao i sva ostala djeca iz iste obitelji ) ne plaća participaciju. Obvezu plaćanja participacije za korištenje školskog instrumenta imaju svi učenici bez obzira na ostvareno pravo na popust kod plaćanja osnovne participacije.

Članak 8.Participacija se uplaćuje putem općih uplatnica ili internet bankarstva na broj ‘Žiro-računa: HR 1223600001101229029 kod Zagrebačke