Rezultati prijemnih ispita

OLYMPUS DIGITAL CAMERAREZULTATI PRIJEMNIH ISPITA
LJETNI UPISNI ROK

U ljetnom upisnom roku za prijem učenika u 1.razred Osnovne glazbene škole Makarska prijemni ispit položili su učenici:

 1. NOKOLA BAGARIĆ – klavir
 2. JADRAN-VITOMIR BAJC-SUMIĆ – mandolina
 3. TEO BAJIĆ VRSALJKO – klavir
 4. LEONARDA BARTULOVIĆ – klavir
 5. JAN BEVANDA – klarinet
 6. STIPE BRKAN – saksofon
 7. IVA BUDANKO – violina
 8. VITO BUVINIĆ – klavir
 9.  ALINA CAREVIĆ – klavir
 10.  JURE ČOVIĆ – udaraljke
 11. ROKO CVITANOVIĆ – udaraljke
 12. LANA ĐEREK – klarinet
 13. LUKA GOJAK
 14. LARA GOJAK – violina
 15. LARA GOJAK – udaraljke
 16. ANA GOJAK – klavir
 17. LUKA JELAVIĆ – klavir
 18. NIKOLA KATAVIĆ – saksofon
 19. HRVOJE KONĐA
 20. CHIARA LALIĆ – klavir
 21. TONI LALIĆ – klavir
 22. TOMISLAV MATKOVIĆ – klavir
 23. MARIN MEĐUREČAN – klavir
 24. MARKO MILETA – klavir
 25. PAUL MRAVIČIĆ – klavir
 26. LUCIJA MRAVIČIĆ – klavir
 27. NEDJELJKO MRAVIČIĆ
 28. PETAR KREŠIMIR MUCIĆ – klarinet
 29. IVANA OBRADOVIĆ – violina
 30. ANTEA OLAH – klavir
 31. LOVRE PIVAC – truba
 32. BORNA PUHARIĆ – truba
 33. MIRELA RADALJ – klavir
 34. ANA RUPČIĆ – klavir
 35. PETRA ŠIMIĆ – mandolina
 36. BARBARA ŠIMIĆ – klavir
 37. MATEA SKENDER – flauta
 38. KORINA ŠULENTA – klavir
 39. LUKA SUŠAC – klavir
 40. SANJA TOPIĆ – klavir
 41. NINO URSIĆ – udaraljke
 42. NORA VUKOVIĆ – klarinet
 43. NELA VUKUŠIĆ – klarinet
 44. MARČELINA ŽANETIĆ – mandolina
 45. IVA ŽARNIĆ – violina
 46. DARKO ŽUNA – klavir

Kandidati pored čijeg imena i prezimena ne piše za koji su se instrument opredijelili mogu izabrati jedan od ponuđenih instrumenata i to: udaraljke, violinu, trombon, eufonij ili mandolinu.

Područni odjel Glazbene škole Makarska u Baškoj Vodi mogu upisati učenici koji su zadovoljili kriterije prijemnog ispita i to:

 1. GRGUR BARTULOVIĆ – gitara
 2. JURE RADIĆ – gitara
 3. MIA PEROVIĆ – klavir
 4. IVO RADIĆ – klavir
 5. EMANUEL STANIČIĆ – gitara
 6. KORINA TOPIĆ – klavir
 7. TONI VLADOVA – saksofon

Područni odjel Glazbene škole Makarska u Drveniku mogu upisati učenici koji su zadovoljili kriterije prijemnog ispita i to:

 1. MARGARITA BORIĆ – klavir
 2. LUNA GRGIĆ – klavir

Upisi učenika u 1.razred Osnovne glazbene škole Makarska i područnih odjela, u školsku 2014./2015. godinu su do ponedjeljka 7.srpnja 2014.
od 9:00 do 11:00 sati.

Za upis potrebno je priložiti presliku:

 • Domovnice
 • Rodnog lista
 • Potvrdu o uplati upisnine od 150,00 kuna
 • Ugovor o participaciji roditelja ( skrbnika ) – preuzeti u tajništvu škole

Informacije o jesenskom upisnom roku u Osnovnu glazbenu školu Makarska biti će objavljene naknadno na stranicama škole.

Ravnatelj: Željko Vlaho, prof.