Rezultati sa 54. natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa

Na završenom 54.hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa učenici Glazbene škole Makrska postigli su zavidne rezultate.

 

MONIKA BEUS – violin, 2 kategorija  1 nagrada                                                                             Nastavnik: Tanja Čudina, prof.

ANTE SELAK – harmonika, 2 kategorija 1 nagrada                                                                         Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

MARIJANA RABOTEG – violin, 5 kategorija odustala                                                                     Nastavnik: Tanja Čudina, prof.

ANNA RUNTIĆ – violin, 4 kategorija 2 nagrada                                                                               Nastavnik: Jelena Šimić, prof.

MARKO RUNTIĆ – violin, 3 kategorija 2 nagrada                                                                            Nastavnik: Tanja Čudina, prof.

SARA ROMAC – flauta, 5 kategorija 2 nagrada                                                                               Nastavnik: Jasenka Anterić Markov, prof.

BORNA PUHARIĆ – truba, 1 kategorija 2 nagrada                                                                                Nastavnik: Šime Glavina, prof.

RINA MARKOTIĆ – truba, 2 kategorija 3 nagrada                                                                                      Nastavnik: Stipan Krmić

TOMA RUJAK – harmonika, 1 kategorija 2 nagrada                                                                       Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

ŠIME MATELJAK – harmonika, 2 kategorija 2 nagrada                                                                                Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

LEON RUJAK – harmonika, 3 kategorija 2 nagrada                                                                                    Nastavnik: Dalibor Boljun, prof.

 

Korepetitori: Rozarija Samodol, prof.                                                                                                      Petra Šošić, prof. i                                                                                                                                          Mila Žderić, prof.

 

579249_3156288181883_1335352267_n