Natječaj za popunu radnih mjesta

 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Don Mihovila Pavlinovića 1

MAKARSKA

Na osnovi čl. 107.st.1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13. i 152/14.) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

        nastavnik/ica klavira (dva djelatnika)  određeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                                                                                                                   –    nastavnik/ica gitare  određeno nepuno radno vrijeme 5 sati nastave tjedno rad u srednjoj školi do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                                                                 –    nastavnik/ica udaraljki određeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti   MZOS-a.                                                                                                                                                        –    nastavnik/ica  gitare  na određeno, pola norme rad u P.O. Vrgorac i pola norme rad u P.O. Baška Voda  do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                                                          –   nastavnik/ca mandoline određeno puno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti MZOSa.                                                                                                                                                          –   nastavnik/ica roga određeno nepuno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno do dobivanja   suglasnosti MZOS-a.                                                                                                              –    nastavnik/ica flaute određeno nepuno radno vrijeme  11 sati nastave tjedno na određeno vrijeme rad u P.O. Vrgorac do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                      –    nastavnik/ica klavira određeno puno radno vrijeme rad u P.O. Vrgorac do dobivanja  suglasnosti MZOS-a.                                                                                                                                  –    nastavnik/ica klavira  određeno puno radno vrijeme rad u   P.O. Drvenik     do dobivanja   suglasnosti MZOS-a.                                                                                                              –   nastavnik/ica klavira određeno nepuno radno vrijeme 4 sata korepetiranja  tjedno rad  u P.O. Vrgorac  do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                                                              –    nastavnik/ca trombona određeno nepuno vrijeme 12 sati nastave tjedno  do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                                                                                                                  –    nastavnik/ca violončela određeno nepuno radno vrijeme 11 sati nastave tjedno do dobivanja   suglasnosti MZOS-a.                                                                                                              –    nastavnik / ca solo pjevanje određeno nepuno radno vrijeme 9 sati nastave tjedno do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                                                                                                –    nastavnik / ca trube određeno nepuno radno vrijeme 3 sata nastave tjedno do dobivanja suglasnosti MZOS-a.                                                                                                                –    nastavnik / ca saksofona određeno nepuno radno vrijeme 7 sata nastave tjedno do dobivanja   suglasnosti MZOS-a.                                                                                                              –    spremačica određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja.

 

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)

Rok za  podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Natječaj je dana_20.10. 2016. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

 Glazbena škola Makarska                                                                                                  Don Mihovila Pavlinovića 1,                                                                                                    21300 Makarska,                                                                                                                    „Za natječaj“

                                                                                              v.d. Ravnatelj:

                                                                                              Željko Vlaho,prof.