Obavijest o rezultatu natječaja

Makarska, 18.11.2019.

Temeljem članka 114.stav.1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH br. 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), a nakon provedenog Natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog dana 29.10.2019. na oglasnoj ploči HZZ-e Ispostava Makarska, mrežnoj stranici HZZ-e, oglasnoj ploči Glazbene škole i mrežnim stranicama Glazbene škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora radni odnos zasnovali su slijedeći kandidati:

– truba – Adam Gvozdenović

– klavir – Mirando Ursić

– saksofon – Marko Gerbus

– gitara – Tomislav Kalebić

– klavir P.o. Drvenik – Karlo Kalebić

– klavir P.o. Vrgorac – Mila Žderić

– violina – Jelena Kalajžić

– flauta P.o. Vrgorac – Ivana Lozančić

Datum zasnivanja radnih odnosa 18.11.2019.

Ostala radna mjesta su nepopunjena te će biti raspodjljena nastavnicima već zaposlenim u školi kao vanjski suradnici temeljem Ugovora o djelu.

Ravnatelj glazbene škole Makarska
Željko Vlaho, prof.